Keds,Taylor Swift's 猫头帆布鞋

Taylor Swift's 猫头帆布鞋

Keds
Taylor Swift's 猫头帆布鞋
¥398.00
 • 234
 • |
 • 2
用户点评
 • 我不娘
  Keds 与 Taylor 的合作款,有黑白灰三选,保持了显脚瘦的优点,偷偷摸摸的喵让它比光版更生动。
 • guoku_0ecddd3b
  十几刀一双买的看到这个价钱也是震惊了?
  11 2017-02-24
我来点评
Related Items
淘宝推荐